+

Stipendije ITO fondacije za 2020/21. godinu

26/08/19

Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2020/21. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započne od proleća ili jeseni 2020. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (“to some degree“) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji dostupni su ovde:

Study Proposal(A4).doc
Application Form2020(A4).docx
Uputstvo za prijavu studenata.pdf

kao i na sajtu Univerziteta u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php).

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 25. septembar 2019. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.

Za sva dodatana pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

Ljubica Dimitrijević
Sektor za međuuniverzitetsku i
međunarodnu saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3207455
www.bg.ac.rs