+

Листа часописа категорије М51 за студенте докторских студија

Листа водећих националних часописа (категорије М 51) у којима ће студенти докторских студија Шумарског факутета објављивати радове за школску 2013/2014. годину:

 • Acta periodica technologica
 • Acta entomologica Serbica
 • Acta chirurgica Iugoslavica
 • Arhe Антропологија
 • Архитектура и урбанизам
 • Biotechnology in Animal Husbandry
 • Београдски историјски гласник, Београд
 • Bulletin Academie Serbe des Sciences et des Arts, Series Mathematics
 • Bulletin: Classe des sciences mathématiques et natturalles – Sciences natturalles
 • Црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш
 • Ecologica
 • Европско законодавство
 • Економика предузећа
 • Економске теме
 • Економски хоризонти
 • Електропривреда
 • Енергија
 • Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
 • Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Facta Universitatis, Series: Linguistics
 • and literature
 • Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics
 • Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and Technology
 • Facta Universitatis, Series: Work &Living Environment Protect
 • Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering
 • Филолошки преглед
 • FME Transactions
 • Food and Feed Research
 • Geographica Pannonica
 • Глас САНУ, Одељење историјских наука, Београд
 • Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ, Подгорица
 • Гласник српског археолошког друштва
 • Гласник српског географског друштва
 • Гласник Шумарског факултета
 • Годишњак за друштвену историју
 • Годишњак Филозофског факултета Нови Сад
 • Историја 20. века. Институт за савремену историју, Београд
 • Историјски часопис
 • Истраживања и пројектовања за привреду Истраживања, Филозофски факултет, Нови Сад
 • Изградња
 • Journal for Technology of Plasticity
 • Journal of Agricultural Science
 • Journal of Applied Engineering Science (раније: Istraživanja i projektovanja za privredu)
 • Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining
 • Journal of Research in Physics
 • Journal on Processing and Energy in Agriculture (ranije ПТЕП)
 • Kragujevac Journal of Mathematics
 • Kragujevac Journal of Science
 • Климатизација, грејање, хлађење
 • Култура полиса
 • Култура. Завод за проучавање културног развитка. Београд
 • Limes plus
 • Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta
 • Маркетинг
 • Математички весник
 • Metallurgical and Materials Engineering (раније:Металургија)
 • Медицински преглед Међународни проблеми
 • Металургија
 • Novi Sad Journal of Mathematics
 • Наслеђе, ФИЛУМ, Крагујевац
 • Наука безбедност полиција
 • Национални интерес
 • Нумизматичар, Београд
 • Политичка ревија
 • Пољопривредна техника
 • Пословна економија
 • Правни живот
 • Право и привреда
 • Прилози за књижевност, језик, историју и фоклкор
 • Психолошка истраживања
 • Пут и саобраћај
 • Педагогија
 • Ратарство и повртарство
 • Ревизор
 • Review of International Affairs
 • Савремена пољопривреда
 • Савремена пољопривредна техника
 • Саопштења
 • Специјална едукација и рехабилитација
 • Споменик одељења историјских наука
 • Српски дијалектолошки зборник
 • Стари српски архив, Филозофски факултет, Београд
 • Стил
 • Страни правни живот
 • Scientific Technical Review
 • Serbian Architectural Journal
 • Serbian Journal of Electrical Engineering Serbian Journal of Management
 • Serbian Journal of Sport Sciences
 • Шумарство
 • Tehnika
 • Theoretical and Applied Mechanics
 • Traktori i pogonske mašine
 • Театрон, публикација за позоришну историју и театрологију, Београд
 • Термотехника
 • Техника Технологија меса
 • Токови историје, Београд
 • Вoда и санитарна техника
 • Ветеринарски гласник
 • Водопривреда
 • Војноисторијски гласник, Београд
 • Воћарство
 • Water Research and Management- nov
 • YUJOR – Yugoslav Journal of Operations Rresearch
 • Zaštita materijala
 • Заваривање и заварене конструкције
 • Зборник Матице српске за историју
 • Зборник Матице српске за класичне студије
 • Зборник Матице српске за ликовне уметности
 • Зборник Матице српске за природне науке
 • Зборник Матице српске за славистику
 • Зборник Народног музеја – серија: археологија
 • Зборник Народног музеја – серија: историја уметности М51
 • Зборник радова Правног факултета Нови Сад
 • Зборник радова Правног факултета, Ниш
 • Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (са седиштем у
 • Косовској Митровици)
 • Зборник радова, Географски институт „Јован Цвијић“
 • Зборник радова, Географски факултет Београд
 • Зборник семинара за студије модерне уметности, Филозофски факултет, Београд