+

Разна oбавештења

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ И ПРИЈАВУ ИСПИТА

Од школске 2016/17. године студенти докторских студија прелазе на електронско пријављивање испита (обавезе се не пријављују).

У Студентској служби ћете подићи свој е-налог. Упутство за пријаву испита можете наћи на сајту Шумарског факултета (линк распоред испита).

Школарину уплаћујете на рачун Шумарског факултета као и до сада:

840-1878666-24
Број модела97
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940

Вредност ЕСПБ бода =3.000,00 дин
Школарина се плаћа у две једнаке рате. Прва рата приликом уписа у јесењи семестар а друга рата приликом уписа у пролећни семестар.
Оригинал уплатницу ћете предати приликом уписа семестра.

Датуми доспећа сваке рате ће бити унети у ваш досије. Свако прекорачење рока подлеже примени члана 12. Уговора о студирању. Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана за 15%.

Од школске 2016/17. године сви факултети Универзитета у Београду су обавезни да образац ШВ-20 за сваког уписаног студента електронски достављају Заводу за статистику.
Обавезни сте да пажљиво и тачно попуните образац ШВ-20 који се налази на Вашем налогу. Рачунарски центар Шумарског факултета ће попуњене обрасце проследити Заводу за статистику. Студенту који не попуни образац биће блокиран упис и регулисање статуса у школ.2016/17.

Рачунарски центар Универзитета у Београду свим факултетима затвара поље уписа 01.11.2016. године и након тог рока није могућ накнадан упис и регулисање статуса у школ.2016/17. (редован рок за упис је 10.10.2016. а накнадан упис до 31.10.2016. са уплатом од 5.000,00 дин за накнадан упис).

Молимо вас да пажљиво читате упутства и придржавате се истих јер је то у обостраном интересу.