+

Распоред одржавања испита у јунском испитном року

Распоред одржавања испита за МАСТЕР СТУДИЈЕ у јунском испитном року можете преузети овде:

[Распоред одржавања испита – pdf]

Измена термина:

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА и
АНТРОПОГЕНА И ТЕХНОГЕНА ЗЕМЉИШТА
Испит ће се одржати 15.06.2017. године у 10 часова у кабинету 127.

Допуна термина:

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА ЛЕКОВИТОГ БИЉА
Испит 12.јуна у 8:00 часова у кабинету 134.

ОСНОВЕ МОДЕЛОВАЊА РАСТА ШУМА
Испит 15.06.2017. године у 11:00 часова, кабинет 82

ПРОДУКЦИОНИ ПРОГРАМИ У ФУНКЦИЈИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
Испит 15.06.2017. године у 10:00 часова, кабинет 82