+

Распоред одржавања испита за ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ у септембарском 2 испитном року

[Распоред одржавања испита – pdf]

Измена термина:

ШУМСКЕ МЕЛИОРАЦИЈЕ (1 И 2)
РЕКУЛТИВАЦИЈА ЈАЛОВИШТА
Испит 21.09 уместо у 10:00 часова одржаће се истог дана у 11:00 часова у сали 72

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Испит уместо 23.09 одржаће се 28.09.2021. године у 9:00 часова у кабинету професора

ВЕГЕТАЦИЈА ПЕЈЗАЖА
Испит 23.09 уместо у 9:00 часова одржаће се истог дана у 11:00 часова у сали 68

ПОДИЗАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ТРАВЊАКА
ПРОИЗВОДЊА ТРАВНИХ ТЕПИХА
Испити уместо 23.09 одржаће се 27.09.2021. године у 10:00 часова у сали 78

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (у склопу Нацрне геометрије)
Отказује се термин испита из Техничког цртања (17.09.2021).
Нови термин је 20.09.2021. у 13h, сала 71а.

ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ
Отказује се термин испита из Тапацираног намештаја (17.09.2021).
Нови термин је 20.09.2021. у 13h, сала 71а.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (Шумарство и Еколошки инжењеринг)
Отказује се термин за колоквијум и испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (Шумарство и Еколошки инжењеринг) 10.9.2021.
Нови термини су Септембар 1 – 20.09.2021, и Септембар 2 – 23.09.2021.од 10 часова у кабинету.
доцент др Катарина Лазић,

Обавештења:

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ПРЕДЕЛА
Студенти који полажу испит треба да се пријаве на e-mail адресу sandra.mitrovic@sfb.bg.ac.rs због формирања распореда полагања и то најкасније у суботу 18.09.2021 до 16 сати.

БОЛЕСТИ УКРАСНИХ БИЉАКА
Студенти који планирају да полажу колоквијум и испит из предмета Болести украсних биљака обавезни су да се јаве предметном професору због формирања распореда полагања на е-маил адресу vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ОДСЕК ШУ)
Студенти који излазе на испит потребно је да изврше пријаву најкасније два дана пре испита на e-mail адресу aleksandar.markovic@fon.bg.ac.rs

ПЕДОЛОГИЈА (одсек ШУ и ЕИ)- КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ
ИСХРАНА БИЉА (одсек ШУ и ЕИ)- КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ
ШУМА И ЖИВОТНА СРЕДИНА- ИСПИТ
ЕКОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕГРАДИРАНИХ СТАНИШТА (одсек ЕИ)- ИСПИТ
Студенти који полажу колоквијум и испит обавезно је да изврше пријаву, истог, због прављења распореда полагања, на e-mail адресу janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs, најкасније дан пред полагање.

ХОРТИКУЛТУРНА БОТАНИКА (ПА)
БОТАНИКА (ЕИ)
Студенти који полажу колоквијум обавезно је да изврше пријаву, истог, на e-mail адресе ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs и marija.nesic@sfb.bg.ac.rs

ЦВЕЋАРСТВО (ПА)
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЦВЕЋА (ПА)
ЦВЕЋАРСТВО ЕНТЕРИЈЕРА (ПА)
Студенти који излазе на испит потребно је да закажу термин испита на e-mail адресу marija.markovic@sfb.bg.ac.rs

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОТИВЕРОЗИОНИХ РАДОВА(ЕИ)
МЕХАНИЗАЦИЈА У ПРОТИВЕРОЗИОНИМ РАДОВИМА (ЕИ)
Студенти који излазе на колоквијум потребно је да се пријаве на e-mail адресу tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs, а испит на nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs