+

Распоред одржавања испита за ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ у септембарском 2 испитном року

[Распоред одржавања испита – pdf]

Обавештење:

ЕКОНОМИКА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА
Студенти који полажу колоквијум и/или испит обавезно је да изврше пријаву, истог, најкасније један дан пре термина колоквијума и/или испита, на e-mail адресу aleksandra.lazarevic@sfb.bg.ac.rs.

ПЕДОЛОГИЈА ( одсек ШУ и ЕИ )
ИСХРАНА БИЉА ( одсек ШУ и ЕИ )
Студенти који полажу колоквијум обавезно је да изврше пријаву, истог, најкасније један дан пре термина колоквијума, на e-mail адресу janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Студенти који полажу испит потребно је да се упишу на спискове најкасније један дан пре термина испита.

ХОРТИКУЛТУРНА БОТАНИКА (ПА)
БОТАНИКА (ЕИ)
Студенти који полажу колоквијум обавезно је да изврше пријаву, истог, на e-mail адресе ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs и marija.nesic@sfb.bg.ac.rs

Допуна термина:

ЕЛЕМЕНТИ ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА 1 и 2
Предаја графичких радова одржаће се 18.09 у 10.00 у сали 79.

ДИВЕРЗИТЕТ И ОЧУВАЊЕ СТАНИШТА
Испит ће се одржати у уторак, 22.09.2020. године у 11 часова.

Измена термина:

ЕКОНОМИКЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ и
ТРГОВИНЕ ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА
Испит ће се одржати 16.09.2020. године у учионици 73, уместо у Великој сали.

РАСТ И ПРОИЗВОДНОСТ ШУМА и
ПРОДУКЦИЈА И ПРИРАСТ БИОМАСЕ БРЗОРАСТУЋИХ ШУМА И ШУМСКИХ ПЛАНТАЖА
Испит ће се уместо у среду 16.09.2020 године бити одржан у петак 18.09.2020. године у 13 часова у кабинету 82.

РАСТ И ПРОИЗВОДНОСТ ШУМА
Колоквијум ће се уместо у уторак 08.09.2020 године бити одржан у петак 11.09.2020. године у 18 часова у великој сали.

БОТАНИКА,
ХОРТИКУЛТУРНА БОТАНИКА,
ВЕГЕТАЦИЈЕ ПЕЈЗАЖА,
ЗАШТИТЕ ФЛОРИСТИЧКОГ ДИВЕРЗИТЕТА
Испит уместо 24.09.2020 одржаће се 25.09.2020 у 9 часова.

УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Колоквијум ће се уместо 14.09.2020. у 14.00 часова., одржати 18.09.2020. у 09.00 часова у кабинету 85.
Испит ће се уместо 15.09.2020. у 14.00 часова., одржати 21.09.2020. у 14.00 часова у учионици 78.