+

Услови уписа у школској 2021/22.години

  • Еквиваленција студијског програма Болоња 1 и Болоње 2 са Болоњом 3:

– Шумарство
Болоња 1 са Болоњом 3
Болоња 2 са Болоњом 3
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Пејзажна архитектура
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса