+

Lovačko udruženje

Istorijat LU „Mirko Lavadinović“

Lovačko udruženje „Mirko Lavadinović“ je prva i najstarija studentska lovačka organizacija u Srbiji. Osnovano je 1952. godine kao lovačka sekcija studenata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnivačka skupština je održana u Domu agronoma i šumara u Karađorđevoj ulici. Inicijativu za osnivanje lovačke sekcije dali su brojni studenti, koji su već bili aktivni lovci i članovi lovačkih udruženja. Među prvima bili su braća Dušan i Nikola Jović, Vinko Munkačević i Milorad Mijatović. Pored toga, dva osnovna razloga za osnivanje lovačke sekcije bili su: donošenje Uredbe o osnivanju poljoprivrednog i šumarskog fakulteta (1949), kojom je dotadašnji šumarski odsek postao prvi i jedini samostalni šumarski fakultet u Jugoslaviji; i formiranje Lovno Šumskog Gazdinstva „Jelen“ od savezne uprave lovišta Jugoslavije (1952), čime je bilo rešeno pitanje finansiranja lovačke sekcije. Od svih planiranih i realizovanih aktivnosti lovačke sekcije, posebno mesto zauzima odlazak deset njenih članova, koji su bili stipendisti Lovno Šumskog Gazdinstva „Jelen“, na drugu Međunarodnu izložbu lovačkih trofeja u Dizeldorfu (1954).

Četiri godine kasnije (1956), lovačka sekcija se razvija u streljačku družinu pod nazivom „Stevan Sinđelić“, koja vremenom postaje lovačka družina, potom lovačko društvo, i najzad registrovano lovačko udruženje. Današnji naziv, Udruženje je dobilo 1992. godine u znak poštovanja na svog tragično nastradalog člana mr Mirka Lavadinovića, asistenta na predmetu Lovstvo sa zaštitom lovne faune na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Posle donošenja Statuta od 18. decembra 2000. godine lovačko udruženje „Mirko Lavadionović“ kao udruženje studenata postaje punopravni član Lovačkog saveza Srbijei i prvo studentsko lovačko udruženje koje ima jednog predstavnika u Skupštini lovačkog saveza Srbije. Lovačko udruženje „Mirko Lavadionović“ je 25. novembra 2010. godine donelo novi Statut po kome su ustanovljeni novi organiudruženja: Skupština, Predsednik skupštine, Predsednik lovačkog udruženja, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Disciplinska komisija, a udruženje  postaje udruženje studenata Šumarskog fakulteta i zaposlenihna Šumarskom fakultetu.

Od osnivanja do danas, Udruženje je prolazilo kroz različite organizacione faze i uslove bavljenja lovom i zaštitom lovne faune. Uprkos tome, za proteklih pet decenija uspešno je okupljalo studente, profesore, asistente i nenastavno osoblje  Šumarskog fakulteta, po čemu je bilo specifično i doskora jedinstveno kod nas, a možda i šire, kad su u pitanju studenti i njihova ljubav prema prirodi, druženju, divljim životinjama, lovu i lovstvu uopšte. Brojne generacije studenata Šumarskog fakulteta sticale su prva praktična iskustva kroz aktivan rad u Udruženju, među kojima su mnogi po završetku redovnih studija uspešno radili u Lovstvu, i postali naši najpoznatiji lovni stručnjaci.
Najveći broj sprovedenih aktivnosti Udruženja imao je, uglavnom, edukativni i vaspitni karakter kao što su predavanja i višednevni kursevi iz oblasti lovstva sa zaštitom lovne faune, posete i obilasci domaćih i međunarodnih sajmova lova i izložbi lovačkih trofeja, kao i laboratorija za lovstvo, fazanerija i ograđenih lovišta. Pored toga, članovi Udruženja su kao gosti učestvovali u brojnim lovovima na sitnu i krupnu divljač u lovištima širom Srbije, od kojih su neki postali tradicionalan vid druženja kao što je lov na divlje svinje u šumama kojima gazduje ŠG „Sremska Mitrovica“.

Udruženje nikada nije posedovalo lovni teren kojim gazduje, već je u svom radu bilo upućeno na intenzivnu saradnju sa svojom matičnom institucijom, Šumarskim fakultetom  u Beogradu, koji gazduje lovištem „Obrazovni i lovno-uzgojni centar Goč-Gvozdac“ i drugim lovačkim organizacijama i preduzećima koja gazduju lovištima.
Na Izbornoj Skupštini održanoj 4. aprila 2015. godine izabrano je novo rukovodstvo sa mandatom od dve godine.

Predsednik: Milan Denčić, student III godine
Sekretar: Nikola Vasiljević student II godine
Predsednik Skupštine: Dipl. inž. – master Vukan Lavadinović

25. Memorijalni turnir u malom fudbalu: