+

Пејзажна архитектура

 

Р. Б. Назив предмета Име или имена наставника Сем. ЕСПБ   Т
1 Методологија НИРа Белановић-Симић Б. Снежана 1 14 О
2 Технике НИРа Бојовић Р. Срђан 1 8 О
3 Биљни материјал за посебне намене Обратов-Петковић Д. Драгица,
Оцокољић Р. Мирјана,
Грбић Н. Михaило,
Марковић Марија
1 8 И
4 Екофизиологија украсних биљака Ђукић Ш. Матилда,
Бојовић Р. Срђан,
Ђунисијевић Бојовић Данијела
1 8 И
5 Фитомедицина у ПАХ Главендекић М. Милка,
Караџић М. Драган,
Голубовић-Ћургуз В. Весна
1 8 И
6 Спортске и рекреационе површине Ставретовић Ђ. Ненад 1 8 И
7 Геометријско мод. и виз. у ПА Чучаковић А. Александар,
Јовић С. Биљана
1 8 И
8 Биљни материјал у ПАХ Обратов-Петковић Д. Драгица,
Оцокољић Р. Мирјана,
Грбић Н. Миахило.
Марковић Марија
2 8 И
9 Управљање пројектима у ПА Ставретовић Ђ. Ненад
Драговић М. Нада
2 8 И
10 Интегрална заш. урбаног зеленила Главендекић М. Милка,
Караџић М. Драган
2 8 И
11 Екологија и функционалност урбаног зеленила Ставретовић Ненад 2 8 И
12 Фиторемедијација у ПАХ Ђукић Ш. Матилда
Ђунисијевић Бојовић Данијела
2 8 И
13 Технике микропропагације Грбић Михаило,
Марковић Марија
2 8 И
14 Метрика предела Васиљевић Б. Невена
Радић Борис
2 8 И
15 Вегетација пејзажа Обратов-Петковић Д. Драгица,
Оцокољић Р. Мирјана,
Веселиновић М. Милорад
3 8 И
16 Екологија инавзивних инсеката Главендекић М. Милка, 3 8 И
17 Управљање пределима Томићевић-Дубљевић Т. Јелена 3 8 И
18 Екологија и конзервација лековитих и ароматичних биљака Бједов Р. Ивана 3 8 И
19 Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела Васиљевић Б. Невена 3 8 И

 

 

Oбавезни предмети на свим модулима
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 10 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О