+

Ekologija i konzervacija lekovitih i aromatičnih biljaka

Šifra predmeta: DM3.0121G
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene adekvatne master studije

Upoznavanje studenata sa interdiciplinarnim pristupom u proučavanju lekovitih i aromatičnih biljaka.

Osposobljavanje studenata za eksperimentalni rad u cilju njihovog učešća u interdisciplinarnim timovima za aplikativna botanička istraživanja. Primena stečenih znanja u korišćenju lekovitih i aromatičnih biljaka u pejzažnom projektovanju.

Ekologija odabranih lekovitih i aromatičnih biljaka. Lekovite i aromatične biljke kao biološki i ekonomski resurs. Održivo korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka u funkciji očuvanja florističkog diverziteta. Upotreba lekovitih i aromatičnih biljaka u pejzažnoj arhitekturi kao alternativa introdukovanim vrstama.