+

Tehnike mikropropagacije

Šifra predmeta: DM3.0121Đ
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi za upis na doktorske studije

Upoznavanje sa tehnikom i tehnologijom primene mikropropagacije u proizvodnji biljaka značajnih za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu..

Primena stečenih znanja i veština u unapređenju klonskog razmnožavanja biljaka. Osposobljenost za eksperimentalni rad na ispitivanju optimalnih uslova razmnožavanja željenih taksona metodom mikropropagacije. Savladavanje novih tehnika i savremenih tehnologija proizvodnje ukrasnih biljnih vrsta. Primena stečenih znanja u razmnožavanju ugroženih taksona. Pravilno izvođenje ogleda, obrada i interperetacija dobijenih rezultata.

Definicije i osnovni pojmovi, vrste kultura, laboratorijska oprema. Uslovi za razvoj kultura, hranljive podloge, najvažnije komponente hranljive podloge. Postupak mikropropagacije: inicijalna faza, faza multiplikacije, faza ožiljavanja, faza aklimatizacije. Problemi koji se javljaju prilikom korišćenja mikropropagacije u razmnožavanju i njihovo prevazilaženje. Vitrifikacija. Veštačko seme. Proces proizvodnje veštačkog semena. Fotoautotrofni sistem mikropropagacije.