+

Fitocenologija

Šifra predmeta: DM1.6121V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne studije i master studije iz oblasti Šumarstvo-modul ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

je da studenti doktorskih studija na predmetu Fitocenologija ovladaju teorijskim pojmovima iz biocenologije i da dopune znanja o vegetaciji planete Zemlje.

Stečena znanja iz predmeta Fitocenologija imaju teorijski i praktični značaj u Šumarstvu.

Teorijska nastava

Na predavanjima (kabinetska nastava) se proučavaju pojmovi iz biocenologije i daje se pregled vegetacije planete Zemlje. Iz biocenologije studenti izučavaju strukturu i fizionomiju fitocenoza, sindinamiku vegetacije, klasifikaciju biljnih zajednica i zakonitosti rasprostranjenja vegetacije na planeti Zemlji. Kod pregleda vegatacije planete Zemlje prikazuju se šume (Silvae), žbunasta vegetacija (Fruticeta), travne formacije (Herbosa), vegetacija pustinja (Deserta), močvarna vegetacija i vegetacija vodenih bazena.