+

Molekularna genetika šumskog drveća

Šifra predmeta: DM1.1121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:

dr Mirjana T. Šijačić-Nikolić,  dr Jelena Aleksić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Predmet je prilagođen stručnom profilu inžinjera šumarstva i predstavlja kontinuitet u sticanju znanja iz oblasti Šumarske genetike, oplemenjivanja biljaka i konzervacije šumskih genetičkih resursa. Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa tehnikama direktnog ispitivanja strukture i funkcije genoma u cilju procene genetičkog polimorfizna unutar i između populacija, provenijencija, linija ili genotipova šumskog drveća. Stečena znanja treba da doprinesu razvoju šumarstva kao nauke i struke na savremenim osnovama.

Savladavanje neophodnih znanja i veština iz oblasti molekularne genetike kao osnove za proučavanje genetičke strukture, diverziteta i diferenciranosti populacija ili genotipova šumskog drveća.

 • Struktura i funkcija DNK;
 • Prenošenje genetičke informacije;
 • Genomika-pojam i definicija;
 • Genetički markeri: morfološki, biohemijski i molekularni markeri;
 • Vrste i karakteristike molekularnih markera;
 • Izbor molekularnih markera;
 • Uzimanje uzoraka za analize;
 • Osnovni principi elektroforeze;
 • PCR – lančana reakcija polimeraze;
 • Primena molekularnih markera u savremenom šumarstvu;
 • Osnove genetičkog inžinjeringa.