+

Oplemenjivanje na izabrana svojstva

Šifra predmeta: DM1.1111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Da studentima ukaže na neophodnost usmerenog modelovanja ekonomski najznačajnijih vrsta drveća i žbunja, kao i da ih nauči postupcima i metodama rekonstrukcije postojećih i stvaranje njihovih novih kulturnih oblika. Svojstva na koja vršimo oplemenjivanje šumskog drveća i žbunja (pravost debla, punodrvnost debla, otpornost prema mrazu, otpornost prema suši, otpornost prema biljnim bolestima i štetočinama, preživljavanje sadnica itd.) direktno utiču na unapređenje proizvodnje drveta. Takođe, sve ovo ima velikog značaja pri osnivanju šumskih kultura, intezivnih zasada i šumskih plantaža.

Sticanje neophodnih znanja iz oblasti rekonstrukcije postojećih i stvaranja novih kulturnih biljaka.

  1. Izbor polaznog materijala: Upoznavanje grupne i individualne varijabilnosti drveća i žbunja, Odabiranje (individualna i masovna selekcija);
  2. Genetička rekonstrukcija vrsta šumskog drveća i žbunja: Semenske sastojine, Semenske plantaže, Proizvodnja genetski kvalitetnog semenskog materijala;
  3. Oplemenjivanje na izabrana svojstva: Oplemenjivanje na pravost i punodrvnost debla, Oplemenjivanje na otpornost prema mrazu i suši, Oplemenjivanje na otpornost prema biljnim bolestima i štetočinama, Oplemenjivanje u cilju veće otpornosti na nepovoljne agense abiotičke sredine, Oplemenjivanje na šreživljavanje sadnica;
  4. Stvaranje sorti-kultivara šumskog drveća i žbunja: Izbor roditeljskih parova, Hibridizacija, Proizvodnja hibridnog semena u specijalizovanim semenskim plantažama;
  5. Ocena vrednosti novih oplemenjenih oblika drveća i žbunja: Planiranje komparativnih ispitivanja; Organizacija i tehnologija podizanja ogleda; Tehnika gajenja ogleda; Analza ogleda; Statističke metode obrade dobijenih podataka; Analiza i tumačenje dobijenih statističkih parametara.