+

Organizacija i poslovanje u šumarstvu

Šifra predmeta: DM1.3111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti Ekonomika i organizacija šumarstva i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Da se studentima pruže potrebna teorijska, metodološka i stručna znanja iz organizacije i poslovanja u šumarstvu, koja će im omogućiti da uspešno obavljaju istraživačko-razvojne i studijsko-analitičke poslove u svim fazama procesa upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode.

Raspolaganje potrebnim znanjima koja omogućavaju rešavanje razvojnih problema i projektnih zadataka u okviru organizacije i poslovanja preduzeća i institucija u šumarstvu i zaštiti prirodnih resursa.

Organizacija stručnih i upravnih poslova u šumarstvu, pružanja podrške vlasnicima šuma i vršenja usluga u šumarstvu. Procesi stvaranja vrednosti u šumarstvu, Poslovna politika i poslovni ciljevi, Analiza okruženja, preduzeća i lanca stvaranja vrednosti, Procena strateških opcija, Izbor strategija, Instrumenti kontrolinga i njihova primena.