+

Vodni resursi u brdsko planinskim područjima

Šifra predmeta: M41103
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov:

Cilj predmeta odnosi se na detaljnije proučavanje vodnih resursa brdsko-planinskih područja, s obzirom na njihov strateški značaj za vodoprivredu Srbije. Poseban značaj imaju veliki vodoprivredni objekti u ovim područjima – brane i akumulacije.

Ostvarivanje ciljeva kursa

Teorijska nastava:

Kompleksno izučavanje vodnih resursa brdsko-planinskih područja Srbije. Korišćenje vodnih resursa brdsko-planinskih područja u pojedinim regionima (snabdevanje stanovništva i industrije vodom, hidroenergetsko korišćenje vodnih resursa, navodnjavanje, ribarstvo, turizam). Značaj višenamenskih regionalnih hidrosistema. Uloga akumulacija u sklopu integralnog uređenja i upravljanja vodnim resursima u brdsko-planinskim područjima. Zaštita vodnih resursa u pojedinim brdsko-planinskim područjima (analiza izvora zagađenja, kontrola kvaliteta voda i strategija zaštite voda). Uređenje vodnih resursa u brdsko-planinskim područjima i odbrana od erozije i bujica. Uticaj erozije zemljišta na kvalitet vodnih resursa u brdsko-planinskim područjima. Primena teoretskih saznanja pri analizi vodnih resursa i vodoprivredne problematike u određenim brdsko-planinskim područjima.

Praktična nastava:

Razmatra se hidrološki potencijal i uslovi korišćenja i zaštite voda u pojedinim brdsko-planinskim područjima. Analiziraju se mogućnosti rešavanja zadataka upravljanja vodnim resursima uspostavljanjem matematičkih modela akumulacija.