+

Digitalna vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: MPA1104/3D
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: nema uslova

Razvijanje višeg nivoa sposobnosti za kompjutersku vizuelizaciju i optimalno grafičko izražavanje, identifikovanje i interpretaciju različitih 3D geometrijskih formi i njihovih odnosa. Upoznavanje sa principima fotorealističnog predstavljanja 3D objekata u karakterističnim projekcijama i definisanje njihovih geometrijskih svojstava.

Student je osposobljen da koristi različite tehnike za prikazivanja 3D modela objekata u svrhu finalnog prezentovanja, radi dobijanja njihovog realnog izgleda u okviru pejzažno-arhitektonske scenografije. Tehnike ovakvog prikazivanja upotrebljavaju se kao zamena za trenutno nepristupačne tehnologije koje izrađuju prototipove 3D modela objekata.  

Perspektiva i restitucija perspektivne slike. Fotografija i uklapanje 2D slika. 3D model i scenografija. Vrste i postupci digitalne vizuelizacije 3D modela. Materijalizacija 3D modela, teksture, mapiranje i rendering modela.

Osvetljenje i senka: paralelno i centralno osvetljenje. Izvori svetlosti. Vizuelizacija 3D prostora: Generisana slika – rendering (fotorealistična slika). Obrada i priprema slike za štampu (digitalna štampa).  Kompjuterska animacija 3D modela. Proširena realnost – Augmented reality (AR). Virtuelna realnost – Virtual reality (VR). Priprema 3D modela za 3D štampu.