+

Travnjaci sportskih i rekreativnih objekata

Šifra predmeta: MPA1104/2B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

naučiti studente proizvodnji, instalaciji i održavanju travnjaka sportskih i rekreativnih objekata, ekonomskoj analizi i izradi projekata proizvodnje i osnivanju travnog tepiha. Upoznavanje sa biljnim vrstama pokrivačima tla, njihovim karakteristikama, načinima i mestima korišćenja, njihovom ugradnjom na planiranim lokacijama, nega i održavanje pokrivača tla.

Osposobljavanje studenta da se bavi proizvodnjom i osnivanjem travnog tepiha i pokrivača tla.

Teorijska nastava

Dizajn sportskih površina. Upoznavanje sa standardima sportskih terena. Izgradnja sportskih površina od veštačkih materijala (kamen, rizla, asfalt, šljaka, plastična trava). Izgradnja sportskih travnih površina. Formiranje supstrata. Nivelacija sportskih terena. Drenaža sportskih površina. Sistemi irigacije sportskih površina. Mere nege i održavanja sportskih travnih površina. Alati i mehanizacija za negu i održavanje sportskih terena. Analiza opravdanosti izgradnje golf terena. Golf i prirodni ambijent. Arhitektura golf terena. Tipovi travnjaka golf terena. Dizajn golf terena. Drenaža golf terena. Irigacija golf terena. Izgradnja golf terena (nivelacija, formiranje potrebnih supstrata, setva, formiranje vodenih površina, prepreka i slično). Specifičnosti nege i održavanja svih tipova travnjaka golf terena (košenje, prihranjivanje, valjanje, obeležavanje, aerfikacija, vertikulacija, prosecanje, podsejavanje, reparacija, kontrola korova, zaštita od štetočina, bolesti, insekata i nematoda, oštećenja od igrača). Alati i mehanizacija za negu i održavanje golf terena i drugih sportskih travnih površina.

Praktična nastava: Vežbe, Terenska nastava, Praktično upoznavanje sa procesom osnivanja svih tipova sportskih travnih prostora.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe