+

Zaštita prirode i zaštićena prirodna dobra

Šifra predmeta: MŠ61105/g
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa pojmom i prostornim kategorijama zaštićenih prirodnih dobara, takođe i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se koristi za izdvajanja i upravljanja  zaštićenim prirodnim dorima u Srbiji.

Studenti će biti upoznati sa do sada izdvojenim zaštićenim prirodnim dobrima kao i zakonskom regulativom koja definiše izdvajanje, upravljanje i finansiranje zaštićenim prirodnim dobrima na području Srbije. Stečena znanja bi doprinela podizanju nivoa svesti o ulozi, značaju i potrebi izdvajanja zaštićenih prirodnih dobara kao i boljem upravljanju ovim dobrina.

Teorijska nastava: Definicija i klasifikacija zaštićenih objekata prirode. Istorijat zakonske zaštite prirode Srbije. Osnovne kategorije prostora posebnih prirodnih vrednosti (nacionalni parkovi, rezervati prirode, regionalni parkovi, park šume, posebni predeli, prirodni prostori oko nepokretnih kulturnih dobara i vidikovci). Kategorije prirodnih znamenitosti (prirodni spomenicii, memorijalni prirodni spomenici i spomenici pejzažne arhitekture). Prirodne retkosti, zaštićene biljne i životinjske vrste. Prirodne biosferne vrednosti. Režimi zaštite. Zaštićena prirodna dobra u Srbiji. Upravljanje zsštićenim prirodnim dobrima. Zakonska regulativa.

Praktična nastava:

Kriterijumi za izdvajanje zaštićenih prirodnih dobara.