+

Metode i tehnike istraživanja u Biljnoj proizvodnji i konzervaciji šumskih genetičkih resursa

Šifra predmeta: MŠ1101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za metode i tehnike istraživačkog rada u oblasti biljne proizvodnje i konzervacije šumskih genetičkih resursa, kroz sticanje znanja o osnovnim postavkama naučnoistraživačkog rada, planiranju i sprovođenju ogleda, i obradi i prikazivanju rezultata istraživanja.

Znanja neophodna za obavljanje usko stučnih i specifičnih istraživačkih radova u oblasti biljne proizvodnje i konzervacije šumskih genetičkih resursa.

Značaj naučnoistraživačkog rada. Izbor teme za istraživački rad. Metodologija istraživanja. Proučavanje literature. Definisanje radne hipoteze. Planiranje istraživanja – eksperimenata. Metod uzoraka. Osnovne karakteristike nekih planova uzoraka. Eksperimentalni planovi. Faktorijalni ogledi. Regresija i korelacija. Neparametrijska statistika. Izvođenje istraživanja – eksperimenta. Obrada i prikazivanje podataka. Obrada rezultata istraživanja.