+

Metode i tehnike istraživanja u planiranju gazdovanja šumama

Šifra predmeta: MŠ3101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 3
Uslov: Nema

Sticanje znanja vezanih za različite metode i tehnike naučno-istraživačkog rada u šumarstvu, što se prvenstveno odnosi na:

  • osnovne postavke naučno-istraživačkog rada
  • planiranje i izvođenje ekperimenata
  • obrada, prezentacija i sksploatacija rezultata istraživanja

Znanja neophodna za obavljanje usko stučnih i specifičnih istraživačkih radova u oblasti šumarstva-užoj naućnoj oblasti Planiranje gazdovanja šumama

Teorijska nastava

Značaj naučno-istraživačkog rada; Izbor i aktuelnost teme za istraživanje; Metodologija  istraživanja; Proučavanje literature; Stvaranje radne hipoteze; Planiranje istraživanja -eksperimenata; Metod uzoraka; Osnovne karakteristike nekih planova uzoraka; Eksperimentalni planovi; Faktorijalni ogledi; Izvođenje istraživanja-eksperimenta; Deskriptivna statistika; Regresija i korelacija; Analiza varijanse, analiza kovarinase, statistički testovi; Neparametrijska statistika;  Obrada podataka i prikaz rezultata istraživanja; Eksploatacija rezultata istraživanja; Vrste i kompozicija naučnih radova

Praktična nastava:

 Upoznavanje i rad se nekim od statističkih programskih paketa