+

Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMPM9B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta Obezbeđenje teorijskih znanja neophodnih za donošenje odluka strateškog značaja, značajnih za organizovanje proizvodnih sistema i definisanje njihove efikasnosti.

Ishod predmeta Student se osposobljava da uz korišćenje odgovarajućeg softvera, izvrši simulaciju ponašanja niza varijanti uređenosti proizvodnih sistema, i da uz korišćenje metoda savremenog odlučivanja definiše optimalnu varijantu organizacije proizvodnog sistema.

Teorijska nastava: 

Sadržaj predmeta

– MODELIRANJE PROIZVODNJE,
– RAČUNARSKI PODRŽANA SIMULACIJA PROIZVODNJE,
– EFEKTIVNOST TEHNIČKOG SISTEMA,
– ORGANIZACIONA STRUKTURA SISTEMA,
– UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SISTEMOM i td.

Praktična nastava: 

Praktična nastava: Kroz izradu seminarskog rada u nekom od proizvodnih sistema za preradu drveta, osposobljava se za implementaciju teorijskih postavki organizacije proizvodnje u realnim uslovima.