+

Površinska obrada drveta u eksterijeru

Šifra predmeta: TMPM2A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa materijalima koji se primenjuju u površinskoj obradi drveta u eksterijeru. Sticanje znanja o postupcima nanošenja, održavanja i uklanjanja premaza na proizvodima od drveta u eksterijeru. Ocenjivanje trajnosti površinske obrade drveta u uslovima spoljašnje sredine putem ispitivanja otpornosti lakirane površine na delovanje klime.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa mogu samostalno da vode tehnološki proces površinske obrade u proizvodnji finalnih proizvoda u eksterijeru, te da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da donose odluke pri odlučivanju o izboru sistema površinske obrade i investicionim ulaganjima u opremu za površinsku obradu drveta, kako u industrijskim pogonima, tako i u malim i srednjim preduzećima.

Teorijska nastava: 

Uvod, svojstva drveta i trajnost površinske zaštite, proizvodi od drveta u eksterijeru, weathering drveta, proces vederinga, degradacija površine, tipovi premaza za zaštitu drveta u eksterijeru, penetrirajući premazi, filmogeni materijali, hemijska sredstva, obojeni premazi, lazure, premazi na prirodnoj osnovi, ulja, voskovi, vodoodbojni materijali, vodeni premazi za eksterijer, vatrootporni premazi, načini aplikacije premaza za eksterijer, specijalni sistemi nanošenja, održavanje drveta, uklanjanje starih premaza, dekoloracija drveta i premaza, degradacija premaza, greške obrade, trajnost površinske obrade proizvoda u eksterijeru.

Praktična nastava: 

Ispitivanje otpornosti premaza na delovanje klime – standardni metodi, postupak i aparatura, ispitivanje premaza namenjenih spoljašnjoj upotrebi – ubrzani postupak, ispitivanje u komorama, vrednovanje rezultata, određivanje otpornosti na delovanje vatre, određivanje unutrašnjih naprezanja.