+

Organizacija protiverozionih radova

Šifra predmeta: EI34836
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa specifičnostima izgradnje objekata za zaštitu zemljišta od erozije i uređenja bujica, tehnikama i tehnologijama izvođenja tehničkih, bioloških i biotehničkih radova, kao i sprovođenja pripremnih radova sa organizacijom gradilišta. Studenti se kroz stručnu praksu upoznaju i sa organizacijom preduzeća koja se bave zaštitom od voda, odnosno, zaštitom zemljišnih i vodnih resursa. Pored toga, na gradilištima objekata za uređenje bujičnih slivova prate primenu projekta organizacije građenja, upoznaju se sa kontrolom planiranog i ostvarenog rada, uslovima rada i zakonskom regulativom izraženom kroz dokumentaciju koja se vodi na gradilištu.

Student stiče praktična znanja o pripremi izvođenja radova  za zaštitu zemljišta od erozije i uređenju bujičnih tokova i primeni projekta organizacije građenja  sa znanjem o metodama planiranja i primeni statičkih i dinamičkih planova. Osim toga, student stiče sposobnost poznavanja organizacije preduzeća, kao i zakona i propisa koji prate odvijanja ove vrste radova.

Obilazak lokacija na kojima se vrši gradnja podužnih i poprečnih objekata za uređenje bujičnih tokova. Osim obilaska gradilišta za izgradnju tehničkih objekata, terenskom nastavom je predviđen i obilazak lokacija gde se izvode biološki radovi, kao i radovi na melioraciji poljoprivrednih zemljišta. Pored upoznavanja studenata sa tehnikama i tehnologijama izvođenja radova od strane nastavnika, studenti će u neposrednom razgovoru sa stručnjacima dobiti praktična znanja iz ove oblasti i imati uvid u raspoloživu projektnu i izvođačku dokumentaciju.