+

Materijali u PER

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 2
Uslov: odslušana nastava iz materijala u PER-a,

Uvid u praktičnu primenu stečenih naučno- nastavnih znanja i njihova primena na terenu, kao i uvećanje praktičnih znanja iz struke .

Spremnost za samostalan rad na projektovanju i izvođenju radova na terenu , kao i za naučno- istraživački i eksperimentalni posao. Mogućnost lakšeg zapošljavanja u širem spektru organizacija.

Upoznavanje sa postupkom izrade i projektovanja u u oblast ekologije i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišta i voda.Najpovoljnija i najekonomičnija rešenja u zavisnosti od uslova terena. Praktična primena bioinženjeringa i ekoloških materijala.