+

Projektovanje u bujičarstvu

Šifra predmeta: EI34733
Studijski program: Ekološki inžinjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 1,5
Uslov: Odslušana nastava iz predmeta: Hidraulika sa hidrologijom, Osnovi geotehnike u bujičarstvu, Bujični tokovi i erozija

Upoznavanje studenata sa izvedenim objektima na terenu. Upoznavanje studenata sa radom službi i organizacija koje se bave uređenjem vodotoka, zaštitom priobalja od poplava i održavanjem izvedenih objekata na terenu. Na taj način studenti bi se osposobili za rad na izradi projektne dokumentacije, i rada u vodoprivredi. Studenti bi se upoznali sa mogućim problemima koji ih očekuju prilikom rada na izradi projektne dokumentacije, prikupljanju podloga za projektovanje i njihovoj primeni u procesu izrade projekata.

Sticanje znanja o bujičnim poplavama, zaštiti priobalja od poplava, obezbeđivanju uslova za privredni razvoj u brdsko-planinskim područjima i sticanju iskustava na izradi projektne dokumentacije za uređenje bujičnih vodotoka. Sticali bi praktična znanja za projektovanje mikro-akumulacija i zaštiti akumulacija od zasipanja nanosom.

Prikupljanje podataka za ažuriranje podloga za projektovanje regulacionih radova i mikro-akumulacija. Prenošenje projektovanih objekata na teren, obeležavanje karaktrističnih tačaka, u zoni izvođenja podužnih i poprečnih objekata na uređenju vodotoka sa bujičnim režimom. Analiza mofoloških parametar pridonih vodotoka.