+

Rekultivacija jalovišta

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: pohađanje nastave iz predmeta Rekultivacija jalovišta

Upoznavanje sa karakterističnim primerima jalovišta, upoznavanje metoda i tipova rekultivacije. Procena stanja jalovišta sa stanovišta privođenja u stanje pogodno za korišćenje

Prepoznavanje pozitivnih efekata jalovišta rekultivisanih biološkom metodom. Uočavanje šteta po okolinu kod neobrađenih jalovišta.

Upoznavanje sa jalovištem. Snimanje osnovnih parametara jalovišta i uzimanje uzoraka. Diskusija trenutnog stanja jalovišta i procena perspektive.