+

Francuski jezik

Šifra predmeta: PA1106V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

Sandra A. Ilić-Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: najmanje osnovno znanje francuskog jezika

savladavanje francuskog stručnog jezika

mogućnost korišćenja stručne literature na francuskom jeziku

Teorijska nastavastručni tekstovi, gramatika

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe