+

Rekonstrukcija zelenih površina

Šifra predmeta: PA4838A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa specifičnim metodima i posebnom tehnologijom koji obezbeđuju funkcionalnu obnovu starih zelenih površina, koje su istorijski, kulturološki i ekološki najvrednije zelene površine i u kojima osnovni biljni materijal čine reprezentativna stabla drveća.

Osposobljavanje inženjera pejzažne arhitekture da efikasno, funkcionalno i na najvišem stručnom nivou obnove i privedu funkciji najstarije i najvrednije zelene površine, slobodne zone najviše ekološke i istorijsko-kulturne vrednosti.

Teorijska nastava

Arborikulturne osnove rekonstrukcije zelenih površina. Arhitektura biljaka. Rast i razvoj drveća u urbanizovanom prostoru, izbor optimalnih metoda negovanja najstarijeg drveća, ocenjivanje i vrednovanje drveća, kvantifikovanje funkcija drveća i utvrđivanje metoda tehničkih intervencija, inženjerski postupci u negovanju starog drveća, praksa specijalne dendrohirurgije i zaštite u arborikulturi. Dijagnostifikovanje problema biljaka na zelenim površinama. Vrednovanje simptoma i znakova oboljenja (opadanje listova, odumiranje, truljenje), utvrđivanje abnormalnosti (list, boja, uvenuće), karakteristike kore, cveća, plodova i semena, pojava gala, lišajeva, mahovina i algi. Pristup dijagnostifikovanju, alati za dijagnostifikovanje, merenje fizičkog stresa, identifikovanje uobičajnih problema ukrasnih biljaka: abiotičke – mehaničke povrede, štete od oluja, hemijske povrede, promene temperature, nedostatak nutrijenata, nedostatak zemljišta i loši uslova za razvoj korena, kvalitet vazduha, biotički problemi. Funkcionalna obnova zelenih površina, metode, tehnike funkcionalne obnove zelenih površina. Kontrola rasta biljaka. Negovanje kao osnov  prevencije, popravke i unapređenja funkcionalnog stanja biljaka, inženjerski postupci u negovanju starog drveća, praktična specijalna dendrohirurgija i zaštita u arborikulturi, utvrđivanje stabilnosti konstrukcije stabala, funkcionalno ankerisanje, zaštita od groma. Zaštita rana i šupljina, karakteristike stablo-rana, čišćenje i oblikovanje rana, zatvaranje rana, zamena izgubljene i pokidane kore.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave

Grupna izrada seminarskog rada/projekta rekonstrukcije zelene površine, javna odbrana seminarskog rada.