+

Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 1

Šifra predmeta: PA1211
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Sagledavanje svih elemenata oblikovanja prostora, upoznavanje sa procesom pejzažnoarhitektonskog projektovanja i priprema za projektovanje različitih objekata pejzažne arhitekture.

Grafičkim radovima se pokazuje stečena veština predstavljanja prostora, razumevanje elemenata prostora i procesa kreiranja prostora.

Teorijska nastava

Uvod – Projektovanje kao deo procesa uređivanja prostora. Objekti pejzažnog projektovanja. Struktura prostora, fizički elementi prostora – reljef, voda, vegetacija, zgrade, popločane površine i vrtno arhitektonski elementi, oprema otvorenih prostora i mobilijar (klupe, žardinjere, korpe za otpatke, elementi vizuelne komunikacije, oprema dečijih igrališta…), osvetljenje otvorenih prostora.

Funkcionalni elementi u projektovanju pejzaža. Čovek i mere (veličine) – čovek  u prostoru.

Scenografija prostora, oblikovni potencijal – akcenat u prostoru, višečulni efekti.

Proces pejzažnog projektovanja.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

U okviru vežbanja, obrađuje se tehnika pejzažnog projektovanja: predstavljanje prostora u pejzažnom projektovanju, grafika pejzažnog projektovanja.. (crtanje planova – simboli, elementi crteža…), proces oblikovanja terena, zelenila, mobilijara…, komponovanje elemenata prostora u celinu.

Predviđena je terenska nastava.