+

Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1

Šifra predmeta: PA3525
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 10
Uslov: položeni predmeti: Projektovanje vrtova, Osnove urbanizma

Osposobljenost studenata za izradu projekata parkova i određenih kategorija gradskih otvorenih prostora (stambenih blokova i ustanova) u profesionalnoj praksi.

Izrađeni projekti koji pokazuju stečenu veštinu pejzažnoarhitektonskog projektovanja. Poznavanje i razumevanje tipologije i strukture rezličitih kategorija gradskih prostora i procesa njihovog projektovanja.

Teorijska nastava

Tipovi otvorenih prostora grada. Otvoreni prostori stambenih zona i blokova. Rekreativni prostori i dečija igrališta blokova. Otvoreni prostori ustanova (školske, dečije ustanove, bolnice…). Poslovni i industrijski kompleksi. Saobraćajnice i zaštitno zelenilo.

Sadržaj tehničke (projektne) dokumentacije za različite tipove projekata.

Tipovi parkova. Gradski parkovi (centralni, reonski, parkovi susetstva). Specijalizovani parkovi (memorijalni parkovi, etnoparkovi, zabavni parkovi…). Botanički vrtovi. Zoološki vrtovi.

Problemi obnove parkova: parkovi kao kulturno-istorijsko nasleđe i metode obnove (rekonstrukcija, revitalizacija, restauracija, konzervacija, replike…).

Gradski rekreativni prostori: sportsko-rekreativni centri, šetališta, kejovi. Vangradski rekreativni prostori: park-šume i izletišta, plaže, banje, hotelski kompleksi.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

Rad u studiju na izradi projekata. Studenti rade nekoliko projekta uređenja otvorenih prostora, prolazeći kroz proces izrade projekta od definisanja zadatka, prostorne analize lokacije, konceptualizacije rešenja, do finalizacije rešenja. Izrada tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta.