+

Podizanje i negovanje travnjaka

Šifra predmeta: PA3628
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5
Uslov: Bez uslova

Osposobljavanje inženjera da formira različite tipove travnih površina, ali i da uspešno neguje i održava sve tipove travnih površina u optimalnom kvalitetnom stanju. Alat i mehanizacija potrebni za izgradnju i negovanje travnjaka su takođe obuhvaćeni ovim kursom.

Osposobljavanje studenata da zasnuju, neguju i održavaju sve tipove travnih površina urbanog područja

eorijska nastava Uloga i značaj travnjaka. Istorijski pregled uloge i značaja travnjaka. Osobine biljaka za travnjake. Vizuelne karakteristike. Funkcionalne karakteristike. Pogodne vrste trava za podizanje travnjaka setvom. Biološke osobine pogodnih vrsta trava za podizanje travnjaka setvom. Anatomske osobine pogodnih vrsta trava za podizanje travnjaka setvom. Trave i uslovi staništa. Kvalitet i kakvoća semena trava za podizanje travnjaka setvom. Uslovni korovi travnjaka i travnih površina. Korovi travnjaka i travnih površina. Kategorije i tipovi travnjaka. Operacije potrebne za formiranje travnjaka. Formiranje travnjaka setvom, hidrosetvom, travnim tepihom. Mere negovanja i održavanja travnjaka. Intenzitet nege i održavanja travnjaka. Alati i mehanizacija. Drenaža, sistemi drenaže za travnjake. Sistemi irigacije za travnjake.

Praktična nastava: Vežbe

Upoznavanje sa semenskim i biljnim materijalom kvalitetnih vrsta i korova travnjaka, obilazak različitih tipova zelenih površina Srbije

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe