+

Mehanizacija u šumarstvu

Šifra predmeta: Š2316
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 4
Uslov: Bez uslova

Sticanje neophodnog tehničkog znanja u cilju uspešnog rešavanja problema i zadataka koji ih očekuju u daljem toku studiranja u okviru predmeta: Iskorišćavanje šuma, Zaštita šuma, Šumska transportna sredstva i drugih, kasnijeg usavršavanja, kao i u praksi. Obuhvaćena je opšta materija bez obzira na oblast primene mehanizacije, sa naglašenim tehničkim aspektom.

Izučavanjem predmeta studenti se upoznaju sa raspoloživim tehničkim sredstvima koja se koriste u  šumarstvu.

Teorijska nastava Opšti pojmovi: tehnika, tehnologija, mehanizacija, alat, oruđe i sl. Pokazatelji stepena mehanizacije. Osnovi tehnologije dobijanja i obrade konstrukcionih materijala. Standardi i tehnički crteži. Mašinski elementi. Spajanje materijala zavarivanjem, lemljenjem i zakivanjem. Goriva i maziva. Pogonske mašine. Pumpe i kompresori: primena i osnovne konstrukcije – tipovi. Mašine za seču i izradu: motorne testere, mašine za koranje, mašine za cepanje, mašine za baliranje, mašine za iveranje, mašine za briketiranje, harvesteri i procesori. Tipovi vozila u šumarstvu: podela prema snazi, nameni, hodnom mehanizmu i dr. Osnovi konstrukcije vozila. Proračun vuče vozila. Mašine i uređaji za privlačenje i utovar drvnih sortimenata. Centralno stovarište. Mašine za gradnju i održavanje šumskih puteva. Mašine za krčenje. Mašine za pošumljavanje. Mašine rasadničkoj proizvodnji. Uređaji za zaštitu. Letilice u šumarstvu.

Praktična nastava: Posete reprezentativnim proizvođačima mašina i opreme i upoznavanje sa tehnologijom izrade delova, sklopova i mašina.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Izrada zadataka i seminarskih radova na osnovu teorijskih predavanja i dostupne literature.