+

Dizajn

Šifra predmeta: TMP35B1/C1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Upisana treća godina studija

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da vrednuju nivo i značaj dizajniranih objekata i procesa. Da na osnovu stečenih znanja vladaju osnovnim tehnikama prezentacije projekta.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: Termin Industrijski dizajn / definicija, pravci, Metodologija dizajniranja i proces razvoja proizvoda, Osnovni faktori industrijskog dizajna / funkcija i estetika, Osnovni faktori industrijskog dizajna / ergonomija i ekonomija, Studija slučaja – Beogradski sajam nameštaja, Odnos oblika i sadržaja / međusobna povezanost, elementi i principi, Studija slučaja – mali predmeti od drveta, Izražajna sredstva i njihov značaj, Karakteristike industrijskog proizvoda, Projekti /tipovi, prezentacione tehnike, Oblici i odgovornosti profesionalnog rada, Studija slučaja – autorski opus dizajnera

Praktična nastava– studio: Oblici u prostoru, Trodimenzionalni prikaz i skice, Analiza, Grafička prezentacija projekata, Maketa, Stručna poseta Beogradskom sajmu nameštaja, Prezentacija 1 – mali predmeti od drveta, Idejno rešenje / analiza i istraživanje, Idejno rešenje / koncept, Idejno rešenje / razrada i detalji, Idejno rešenje / finalizacija i prezentacija, Prezentacija 2 – dizajner