+

Hidrotermička obrada drveta

Šifra predmeta: TMP2417
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje studenata sa rukovođenjem tehnološkim procesima sušenja i toplotne obrade drveta.

Po završetku prakse, studenti će razumeti vođenje procesa veštačkog sušenja i parenja drveta i ovladati praktičnim znanjima iz ove oblasti potrebnim za samostalno rukovođenje procesima hidrotermičke obrade drveta.

Primena stečenih teoretskih saznanja u rešavanju konkretnih problema iz oblasti hidrotermičke obrade drveta, a prvenstveno prirodnog i veštačkog sušenja drveta. Sagledavanje primera dobre prakse i nedostataka u realnim industrijskim uslovima.