+

Drvne konstrukcije

Šifra predmeta:
Studijski program: Sva područja
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan (IV semestar)
Broj ESPB: 9
Uslov: Bez uslova

Student samostalno rešava konstrukciju nameštaja i proizvoda od drveta. Vrši izbor materijala, elemenata veze, dimenzioniše, spaja delove u proizvod kome je određena funkcija, koju treba pouzdano i trajno da ispunjava, a da je pri tome njegova proizvodnja ekonomična. Koristi glavni crtež, crtež preseka i detalja , šeme formiranja proizvoda i materijalne liste.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja, pretvori odabrano idejno rešenje u konstrukciju na osnovu koje se može obaviti prizvodnja na raspoliživoj tehnološkoj opremi, u velikoserijskoj i maloserijskoj proizvodnji.

Teorijska nastava:

Uvod, konstrukcije kao deo razvoja proizvoda, definicija konstrukcije i varijante konstruisanja, proizvodi od drveta i njihova klasifikacija, raščlanjavanje proizvoda od drveta, spajanje delova u cilju povećavanja dimenzija, ugaoni ramovski spojevi, ramovske ispune, korpusni fiksni spojevi, korpusni demontažni spojevi, čvrstoća spojeva, konstruktivni elementni, profili na delovima iz punog drveta i pločama od drveta, sredstva za spajanje u konstrukcijama: tiplovi, vijci za drvo, lamel pera, ugaona pera, okov za nameštaj i građevinsku stolariju, tolerancije i naleganja, konstruisanje nameštaja: korpusni nameštaj, konstruktivni delovi korpusnog nameštaja, funkcionalni delovi korpusnog nameštaja, skeletni nameštaj: stolice, stolovi, kreveti, konstruisanje građevinske stolarije: ulazna vrata, pregradna vrata, prozori, kontrola kvaliteta konstrukcije: funkcionalne mere, stabilnost i izdržljivost.

Praktična nastava:

Rešavanje zadataka i problema u vezi sadžajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz tri kolokvijuma, izrada elaborata. Upoznavanje sa radom Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja.