+

Furniri i slojevite ploče

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje sa tehnikama i tehnologijom izrade furnira i slojevitih proizvoda od furnira, opremom za izradu furnira i slojevitih proizvoda od furnira

Sticanje znanja i veština za vođenje tehnoloških procesa proizvodnje dekorativnog i ljuštenog furnira, i slojevitih ploča.

Teorijska nastava: 

Vrste drveta za furnir. Tehnike izrade furnira, namena, standardni uslovi. Sečenje furnira, tipovi mašina. Ljuštenje furnira, tipovi mašina, elektronsko merenje i centriranje trupaca. Pojam pritisne grede, vrste pritisnih greda, stepen pritiska pritisne grede. Sušenje furnira, parametri sušenja, kontrola kvaliteta. Dekorativni furniri, mikrofurniri, “Fine-line” i “Flexy” furniri. Vrste lepkova, priprema, recepture, nanošenje lepka, uređaji. Predpresovanje i presovanje ploča, vrste presa, režimi presovanja. Završna obrada ploča. Stolarska ploča. Slojevite ploče, furnirski otpresci, “LVL”, metalizirane ploče, kombinovane ploče.

Praktična nastava: 

Tehnologija izrade dekorativnog furnira i tehnologija izrade ljuštenog furnira i slojevitih proizvoda od furnira. U toku vežbi izrađuje se elaborat.