+

Šumarski fakultet kao izdavač predstavljen na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

09/11/17

Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu održanom od 22. do 29. Oktobra 2017. godine na Beogradskom sajmu, Centar za promociju nauke Republike Srbije predstavio je izdavačku delatnost naučnoistraživačkih organizacija ostvarenu u 2016. i 2017. godini, Prema propoziciji centra udžbenici nisu izlagani.
Podaci o prijavljenim /dostavljenim/ izdanjima odštampani su u publikaciji:
“Katalog izdanja naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije 2016/2017.“
Šumarski fakultet kao izdavač je tom prilikom na štandu Centra za promociju nauke izložio svoja sledeća izdanja:

UKRASNE i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena – uticaji i adaptacije : monografija / [grupa autora] ; urednik Dragica Obratov-Petković. – 1. izd. – Beograd : Univerzitet, Šumarski fakultet, 2017 (Beograd : Planeta print). – 347 str. : ilustr. ; 30 cm

NINETY-five Years
95 Years Faculty of Forestry University of Belgrade / [editors Vesna Golubović-Ćurguz, Mirjana Šijačić-Nikolić, Zdravko Popović ; photographs Slaviša Šarenac ; translation into english Katarina Lazić]. – Belgrade : University, Faculty of Forestry, 2016 (Belgrade : Planeta print). – IV, 62 str. : ilustr. ; 24 cm

CONFERENCE of the World Association of Soil and Water Conservation (3 ; 2016 ; Beograd)
[Conference Abstracts] / 3rd Conference of the World Association of Soil and Water Conservation, WASWAC, Belgrade, August 22-26, 2016 ; [organiser Faculty of Forestry] ; editor Miodrag Zlatić. – Belgrade : Faculty of Forestry, 2016 (Beograd : Planeta print). – 189 str. ; 21 cm

UNIVERZITET u Beogradu Šumarski fakultet Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta : 60 godina : [monografija] / [glavni urednik Branko Glavonjić ; uređivački odbor Zdravko Popović … i dr.]]. – Beograd : Šumarski fakultet, 2016 (Beograd : Planeta print). – 367 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM ; 12 cm)

ŠUMARSKI fakultet (Beograd)
Informator / Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet ; [urednici Ratko Ristić, Mirjana Ocokoljić, Vesna Golubović Ćurguz]. – Beograd : Šumarski fakultet, 2016 (Beograd : Planeta print). – 68 str. : ilustr. ; 24 cm

ŠUMARSKI fakultet (Beograd)
Informator / Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet ; [urednici Ratko Ristić, Mirjana Ocokoljić, Vesna Golubović Ćurguz]. – Beograd : Šumarski fakultet, 2017 (Beograd : Planeta print). – 68 str. : ilustr. ; 24 cm