+

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ МАСТЕР СТУДЕНАТА УПИСАНИХ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

11/10/19

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ МАСТЕР СТУДЕНАТА УПИСАНИХ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ
ОБАВИЋЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

Студијски програм Шумарство – у среду 16.10.2019. у 10:00 часова у сали за седнице
Студијски програм ТМП – у среду 16.10.2019. у 9:15 часова у сали за седнице
Студијски програм Пејзажна архитектура – у уторак 15.10.2019. године у 12:00 часова у сали за седнице
Студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – у четврак 17.10.2019. године у 13:00 часова у сали за седнице

Студентима ће бити уручен индекс и е-налог који треба да се активира и попуни
електронски образац ШВ-20

Руководиоци студијских програма мастер студија
Др Марко Перовић, доцент
Др Игор Џинчић, ван.проф.
Др Биљана Јовић, доцент
Проф.др Снежана Белановић-Симић