+

Učesnici konferencije „Mobilnost univerzitetskog nasleđa“ posetili Šumarski fakultet

15/06/17

Univerzitet u Beogradu je u periodu od 8. do 10. juna 2017. godine bio domaćin međunarodne konferencije na temu „Mobilnost univerzitetskog nasleđa“, koju je organizovao u saradnji sa evropskom mrežom za akademsko nasleđe UNIVERSEUM.
U okviru programa konferencije učesnici su posetili i Šumarski fakultet. Tom prilikom su obišli Arboretum i upoznali se sa herbološkom zbirkom, entomološkom  zbirkom i ksilotekom.
Deo pokretnog i nepokretnog nasleđa Šumarskog fakulteta prezentovan je u publikaciji „Univerzitetsko nasleđe u Srbiji“, koja je publikovana povodom ove konferencije.
Katalog predstavlja pionirski poduhvat koji je pokrenuo Univerzitet u Beogradu. Namenjen je stručnoj, ali i široj javnosti i prezentuje dragocenu baštinu koja se nalazi na državnim univerzitetima Republike Srbije.  Istovremeno, katalog je i početna faza istraživanja u oblasti ove vrste nasleđa, a obuhvata institucije čija je baština prepoznata, obrađena i prijavljena kao univerzitetsko nasleđe naše zemlje. Katalog možete preuzeti ovde.