+

Univerzitet u Beogradu organizuje međunarodnu konferenciju Circle U. od 15. do 17. maja 2023. godine

28/03/23

Pozivamo Vas na međunarodnu konferenciju pod nazivom: „Climate Change and Student Entrepreneurship: From Academia to Policy“, koja će u okviru Evropske univerzitetske alijanse „Circle U.“ od 15. do 17. maja 2023. godine organizovati Univerzitet u Beogradu.

Vuše detalja o dogažaju i programu konferencije možete pogledati na sajtu: http://climate-change.rect.bg.ac.rs/about.php, gde se do 4. maja možete prijaviti za učešće u konferenciji.