+

Универзитетска пракса – Шумарски факултет

23/03/18

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Погребне услуге“

Стручни сарадник за послове хортикултуре

Секретаријат за заштиту животне средине

Практикант на пословима заштите природе

Практикант на пословима управљања ресурсима