+

Uplate na e-nalog i uplate na račun fakulteta

01/01/17

Napomena:
PREKO  ELEKTRONSKOG  NALOGA SE VRŠE UPLATE ISKLJUČIVO ZA ISPITE i ŠKOLARINU.
840-1878666-24
Broj modela 97
Poziv na broj: kontrolni broj studenta

UPLATE ZA SVE DRUGE NAMENE (molbe, razna uverenja, druge usluge…) SE VRŠE NA RAČUN ŠUMARSKOG FAKULTETA BROJ:
840-1878666-24
Broj modela 97
Poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940
i uplatnice se predaju Studentskoj službi