+

Упутство за упис оцене из Теренске наставе и Професионалне праксе

30/06/20

Сви студенти који су стекли услов да иду на теренску наставу и професионалну праксу треба да пријаве ове испите преко свог е-налога за септембарски испитни рок 1 или септембарски испитни рок 2. Студентима који не пријаве ове испите преко е-налога не могу се признати ЕСПБ бодови.

Студенти су обавезни да појединачну испитну пријаву предају предметном наставнику у договореном термину за упис оцене.

Продекан за наставу
Др Весна Голубовић-Ћургуз, ван.проф.