+

Vesna Nikolić Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 112
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova

Vesna Nikolić rođena je 7. 4. 1982. godine u Beogradu, osnovnu školu i gimnaziju „Dimitrije Tucović” (opšti smer) završila je u Beogradu. Šumarski fakultet, Odsek za zaštitu od erozije i uređenje bujica, završila je 2009. god i stekla zvanje diplomiranog inženjera zaštite od erozije i uređenja bujica. Upisala je doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, studijski program Šumarstvo, oblast Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u školskoj 2008/2009. godini. Od 1. 2. 2011. godine zaposlena je kao istraživač‑pripravnik, a od 19. 3. 2012. godine kao istraživač‑saradnik na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u okviru projekta „Održivo gazdovanje ukupnim potencijalima šuma u Republici Srbiji” Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na Šumarskom fakultetu u Beogradu (rukovodilac projekta prof. dr Milan Medarević). Od 26. 3. 2014. god. izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Erozija i konzervacija zemljišta i voda.

Aktivno učestvuje u nastavi Katedre za melioracije od 2010. godine na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, gde je angažovana kao demonstrator volonter. Školske 2010/2011. angažovana je na predmetima Korišćenje vodnih ekosistema u šumskim područjima i Šumske melioracije I i II. Od školske 2011/2012. god. angažovana je na predmetima Korišćenje vodnih ekosistema u šumskim područjima i Šumska hidrologija.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Master akademske studije

Odabrani naučni radovi

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu M22

 • Zoran Nikić, Danica Srećković – Batoćanin, Milenko Burazer, Ratko Ristić, Petar Papić, Vesna Nikolić (2013): CONCEPTUAL MODEL OF MILDLY ALKALINE WATER DISCHARGING FROM THE ZLATIBOR ULTRAMAFIC MASSIF, WESTERN SERBIA, Hydrogeology Journal Official Journal of the International Association of Hydrogeologists, 23, Volume 21, Issue 5, pp 1147‒1163.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10040-013-0983-2

 

Rad u međunarodnom časopisu M23

 • Radovan Savic, Gabrijel Ondrasek, Atila Bezdan, Ljubomir Letic, Vesna Nikolic (2013): FLUVIAL DEPOSITION IN GROYNE FIELDS OF THE MIDDLE COURSE OF DANUBE RIVER, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, VOL. 20 NO. 6 (979-983).
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/tv_20_2013_6_979_983.pdf

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51

 • Nikić Z., Letić LJ., Nikolić V., Filipović V. (2010): POSTUPAK PRORAČUNA REŽIMA NIVOA PODZEMNIH VODA NA STANIŠTU HRASTA LUŽNJAKA U RAVNOM SREMU, Glasnik Šumarskog fakulteta 101, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (125-138).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2010/0353-45371001125N.pdf
 • Nikić Z., Letić LJ., Nikolić V.(2012): FORMIRANJE KORISNIH VODA NA STAROJ PLANINI U OBLASTI VISOK KRAJ, Glasnik Šumarskog fakulteta 105, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (139‒156).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2012/0353-45371100001N.pdf
 • Zoran Nikić, Ljubomir Letić, Jovan Kovačević, Vesna Nikolić (2013): STANJE ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE U ŠIROJ ZONI BIVŠIH RUDNIKA URANA U SLIVU TRGOVIŠNOG TIMOKA, Glasnik Šumarskog fakulteta 107, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (163‒174).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2013%20OnLine-First/0353-45371300003N.pdf
 • Ljubomir Letić, Zoran Nikić, Radovan Savić, Vesna Nikolić (2014): UTICAJ VEGETACIONOG POKRIVAČA NA RETENCIJU I OTICANJE VODE NA PODRUČJU FRUŠKE GORE, Šumarstvo br.1‒2, Beograd (97-111).
  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_1-2/sumarstvo2014_1-2_rad07.pdf
 • Ljubomir Letić, Radovan Savić, Vesna Nikolić, Radoslav Lozjanin (2014): UTICAJ MELIORATIVNIH RADOVA NA STANJE ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U RAVNOM SREMU, Šumarstvo br.3-4, Beograd (117-130).
  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_3-4/sumarstvo2014_3-4_rad09.pdf
 • Letić Lj., Nikolić V., Lazarević I., Savić R. (2015): THE USE OF FORESTS IN THE RIVER ZAGRŽA BASIN FOR THE CONSERVATION OF ITS HYDROLOGICAL AND WATER PROTECTIVE FUNCTION, Glasnik Šumarskog fakulteta supplement issue, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (75‒84).
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-453715075L.pdf
 • Savić R., Bezdan A., Josimović-Dundjerski J., Letić Lj., Nikolić V., Ondrašek G., (2014): DEGRADACIJA KVALITETA VODE VODOTOKA KRIVAJA, časopis Agroznanje, Vol. 15, br. 2/2014, str. 159‒172, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/1767-3989-1-SM.pdf
 • Savić R., Josimović-Dundjerski J., Belić A., Ondrašek G., Letić Lj., Nikolić V., (2015): MONITORING VODE I SEDIMENATA MANJIH VODOTOKA U VOJVODINI-PRIMER VODOTOKA TATARNICA, časopis Agroznanje, Vol. 16, br. 2/2015, str. 159‒172, Poljoprivredni fakultet Banja Luka.
  http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/viewFile/2293/2202