+

VII dodela nagrada „Docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju

23/05/19

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2016. – 30.09.2019. godine.

Rok za prijavu na konkurs je 01. oktobar 2019. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi:
e-mail: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs
Tel: 021/485-27-34
Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

Tekst konkursa možete pogledati na linku:
https://www.dh.uns.ac.rs/nagrada-docent-dr-milena-dalmacija-za-doktorsku-disertaciju/