+

VIII Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“

16/01/20

Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „Доцент др Милена Далмација“ огранизују VIII Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“.

Осми меморијални научни скуп ће се одржати 24. септембар – 25. септембар 2020. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Прво обавештење VIII Меморијалног научног скупа из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“ се налази на линку:  https://www.dh.uns.ac.rs/viii-memorijalni-naucni-skup-iz-zastite-zivotne-sredine-docent-dr-milena-dalmacija/