+

Vladimir Ćirović

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 831
E-mail: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 59
Konsultacije:

Dipl. inž. Vladimir Ćirović je rođen 9. avgusta 1993. godine u Pančevu. Osnovnu školu završio je u Opovu, a srednju školu u Beogradu. Na Odseku za šumarstvo, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomirao je 2016. godine. Master studije na modulu Šumarstvo, podmodul Korišćenje šumskih i vodnih resursa upisao je školske 2016/2017. godine.

Diplomirani inž. Vladimir Ćirović je zaposlen kao stručni saradnik na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra Iskorišćavanja šuma.

Projekat za izvođenje radova na izgradnji šumskog puta „Fišter – Todorova kuća“, dužine 2,2 km. Naručilac radova Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad. Saradnik na projektu.

Projekat za izvođenje radova na izgradnji šumskog puta „Jelenske stene – Sokolovica“, dužine 5,126 km. Naručilac radova JP ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac. Saradnik na projektu.

Projekat za izvođenje radova na rekonstrukciji šumskog puta ,,Srednji put“, dužine 7,016 km. Naručilac radova Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, nastavna baza ,,Majdanpečka domena“. Saradnik na projektu.