+

Војислав Дацић

Сарадник у настави
Телефон: +381 (11) 3053 826
Е-маил: vojislav.dacic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија и вежбаоница финалне прераде дрвета
Консултације: у зимском семестру уторком и четвртком 12‒14 часова

Рођен је 27. 1. 1982. године у Београду. Средњу школу за дизајн завршио је у Београду. Дипломирао је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, Одсеку за Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. Од 2016. године ради на Шумарском факултету Универзитета у Београду као сарадник у настави за ужу научну област Финална прерада дрвета.
Школске 2012/2013. године ангажован је као демонстратор у настави на предмету Конструкције намештаја и производа од дрвета. Исте године ангажован је на пословима у Заводу за контролу квалитета намештаја при Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Током основних академских студија учествовао је на више конкурса и групних студентских радионица у оквиру Усмерења за пројектовање намештаја и ентеријера.
Најзначајнија признања:
– учешће на групној студентској радионици „КСИЛОТЕКА”, награда на 35. Салону архитектуре 2013. године и диплома Привредне коморе Београда за дизајнерско решење 2013. године;
– учешће на групној студентској радионици, СТУДЕНТСКИ ПАВИЉОН „ПОКРЕНИ СЕ” ‒ признање и плакета УЛУПУДС-а, 2011. године.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета

Област истраживања

Конструкције намештаја и производа од дрвета; пројектовање намештаја и производа од дрвета.

Ангажовање у настави

Основне студије (обавезни предмети)

Мастер студије (изборни предмет)

Одабрани научни радови

дипл. инж. Војислав Дацић објавио је са сарадницима 1 (један) рад:

  • И. Џинчић, Б. Несторовић, В. Дацић: „Утицај рамена чепа на чврстоћу споја овални чеп-жљеб”, Гласник Шумарског факултета.
    http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/113/02.pdf