+

Закључци Деканског колегијума од дана 16.03.2020. године, по увођењу ванредног стања

16/03/20

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА

Предмет: Закључци Деканског колегијума од дана 16.03.2020.
године, по увођењу ванредног стања

Дана 16.03.2020 године у 11 часова заседао је Декански колегијум Шумарског факултета, поводом организације рада Факултета, након увођења ванредног стања 15.03.2020. године и донео следеће Закључке:

1.Налаже се запосленима у настави да раде од куће и не долазе на посaо, без преке потребе. Сваки долазак наставног особља мора се евидентирати код Чуварске службе, о чему ће бити обаештена Управа факултета
2.Налаже се наставницима и сарадницима да организују наставни процес на даљину, свако за свој предмет, по моделу који сматра најприкладнијим (достава презентација судентима, комуникација путем мејла, SKAJP, ZUM…);
3. Одлаже се априлски испитни рок;
4. Одлажу се одбране завршних и мастер радова као и одбране докторских дисертација;
5. Препоручује се одржавање седница катедара, већа одсека и других састанака елекронским путем;
6. Налаже се руководиоцима стручних служби да организују минимум процеса рада;
7. Обуставља се издавање путних налога за службена путовања наставника и сарадника;
8. Одлажу се све предвиђене, групне активности на нивоу Факултета;
9. Налаже се управнику ЦННО да организује процес рада у циљу очувања технолошких целина и финансијске стабилности у складу са препорукама Владе;
10. Обавеза је свих запослених да буду доступни путем телефона или имејла, да би се остварила ефикаснија комуникација.
11. Забрањује се долазак гостију односно посетилаца станарима станова на мансарди факултета
Декански колегијум ће заседати редовно и достављати Вам информације о начину рада у складу са препорукама Универзитета у Београду, надлежног Министарства и Владе Републике Србије.

У Београду дана 16.03.2020. године.

ДЕКАНСКИ КОЛЕГИЈУМ
ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА