+

08.06.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за реизбор др Дијане Чортан у научно звање Научни сарадник, са роком од 30 дана.

08/06/21

[Извештај комисије]